တာ၀န္ခံမ်ားနွင့္မိတ္ဆက္ျခင္း

Kan Shin
တိုင္းျပည္:တရုတ္
ဂ်ပန္တြင္ေနထိုင္သည့္နွစ္:၄နွစ္နဲ ့၆လ
Comment:
ဂ်ပန္ကိုပညာသင္ဖို့လာျပီးေနာက္ပိုင္းအခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္ေတြနဲ ့ေက်ာင္းဆက္တက္ဖို ့ကိစၥေတြနဲ ့ေက်ာင္းျပီးရင္အလုပ္၀င္ဖို ့ကိစၥေတြစတဲ့အ၇ာေတြနဲ့အခက္အခဲအမ်ားျကီးေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ရတယ္။ ကြ်န္မျဖတ္ေက်ာ္ခ့ဲရတဲ့အေတြ ့အျကံုကိုအရင္းျပ ုျပီးအားလုံးကိုကူညီခြင့္ရခ်င္ပါတယ္။

အိပြင့္ျဖိဳး
တိုင္းျပည္:ျမန္မာ
ဂ်ပန္တြင္ေနထိုင္သည့္နွစ္:၄နွစ္
Comment:
ဂ်ပန္တြင္ေနထိုင္ျကတဲ့နိူင္ငံျခားသားမ်ားအားလုးံအတူတူျကိုးစားျကရေအာင္။
အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္ရွာေနတဲ့သူမ်ားကြ်န္မကိုဆက္သြယ္ေပးျကပါ။

မိုကိုစန္းေမာင္
တိုင္းျပည္:ျမန္မာ
ဂ်ပန္တြင္ေနထိုင္သည့္နွစ္:၆နွစ္
Comment:
သင္သည္ကိုယ့္ကိုကိုယ္ယံုျကည္ျပီးျကိုးစားမယ္ဆိုရင္ သင္လုပ္ခ်င္တ့ဲအရာအားလုံးပာာဘာမဆိုျဖစ္လာနိုင္တယ္။
အိမ္မက္ကိုလက္ေတြ ့အေကာင္အထည္ေဖာ္နုိင္ရန္အတြက္အတူျကိုးစားျကရေအာင္။

page top